Osobní údaje

Základní informace

Za účelem přijetí těch nejvyšších a nejpřísnějších standardů na poli ochrany a nakládání s osobními údaji poskytujeme tyto základní informace a zavazujeme se jej prosazovat v rámci fungování společnosti, ve svých interních záležitostech i vně společnosti, a to zejména ve styku se svými zákazníky, obchodními partnery a třetími osobami.

Správce osobních údajů

My společnost PILECKÝ s.r.o., se sídlem Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín, IČO 265 11 991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86811, jako správce spravujeme a zároveň zpracováváme Vaše osobní údaje.

Termíny

Nakládání s osobními údaji (zpracování)

je jakákoli operace či soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, organizace, ukládání, úpravy či změny, vyhledávání, konzultace, použití, zpřístupňování přenosem, šíření či poskytování jiným způsobem, seřazování či kombinování, blokování, mazání či likvidace. To zahrnuje i ruční zpracování osobních údajů ve strukturovaných složkách.

Osobní údaje (údaje)

jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce údajů (společnost)

je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Subjekt údajů

je jakákoli fyzická osoba, s jejímiž osobními údaji se nakládá.

Zpracovatel údajů

je jakákoli fyzická či právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura či jakýkoli jiný subjekt zpracovávající osobní údaje pro správce údajů (zpracování údajů prostřednictvím subdodavatele).

Z jakých principů vycházíme při zpracování osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete a ke kterým máme řádný právní titul.

Žádosti, cenové nabídky a webové formuláře

Newsletter

Objednávky

Výše zmíněné údaje slouží ke komunikaci s Vámi, zaslání cenové nabídky nebo pro doručení objednaného zboží.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě webových stránek o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webové stránky, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. K tomuto analytickému vyhodnocení využíváme Google analytics od společnost společnosti Google Inc. Tyto poznatky pak používáme k vylepšení funkčnosti a přehlednosti našich stránek.

Cookies

Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho internetového obchodu používáme tyto cookies:

Pokud chcete, můžete si cookies vypnout v nastavení prohlížeče a zapnout funkci anonymního prohlížení. Poté se údaje nebudou ukládat a některé funkce Vám nebudou pracovat správně.

Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů a pro uvedené účely:

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme Vaše osobní údaje třetím subjektům

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zabezpečení osobních údajů

V naší společnosti jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny jak po technické, tak po organizační stránce. Naše zabezpečení jsou pravidelně aktualizovaná a zdokonalována.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

Právo doplnit a upravit osobní údaje

V případě, že se domníváte, že údaje, které zpracováváme, jsou chybné nebo neúplné, můžete je upravit, resp. doplnit.

Přístup

Na základě Vaší žádosti Vám zašleme přehled Vašich osobních údajů a následující informace

Výmaz

Můžete nás požádat, abychom údaje o Vás vymazali (nedotkne se údajů na dokumentech, které musíme dle zákona uchovávat, pro obhajobu našich právních nároků), záloh našich systému a záloh našich dodavatelů technologií.

Máte právo na výmaz v těchto případech

Vznesení námitky

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. V případě existence konkrétních důvodů můžete vznést námitku.

Omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Přenositelnost osobních údajů

Přenositelností osobních údajů je právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné společnosti – správci.

Jak postupovat v případě dotazů a nejasností

Pokud máte jakýkoli dotaz anebo se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu se zákonem, tak se můžete obrátit na naší společnost na e-mail info@pilecky.cz nebo můžete kontaktovat příslušný Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018 pro všechny weby společnosti PILECKÝ s.r.o.

Konfigurátory

Svět bran a branek Spustit konfigurátor
Postav si plot Spustit konfigurátor

Produktové stránky

Garážová vrata Zobrazit
Kované ploty Zobrazit
Hliníkové ploty Zobrazit
Posuvné brány Zobrazit
Brány a branky Zobrazit

Naši partneři


Přihlásení
do newsletteru

Chcete-li sledovat aktuality z našeho sortimentu, přihlašte svůj e-mail k pravidelnému odběru novinek.